L1 - Smerové tabule
Hlavná stránka  / Produkty  / Špeciálne produkty  / L1 - Smerové tabule

Grafické samolepky umiestnené na okne (obojstranné) a v interiéri vozňa, informačná tabuľa s číslom vozňa, a informačná tabuľa s trasou a názvom vlaku
   
  • 6 miest na vozni, 4 obojstranné samolepky na oknách vozňa + 2 samolepky v chodbičke vozňa.
  • Rozmer plochy na samolepke „číslo vozňa“ = 40 x 110 mm, rozmer plochy na samolepke „trasa vlaku“ = 90 x 297mm. Celkový počet 6 + 6 ks na vozeň.
  • Vysoká ovplyvniteľnosť z exteriéru vlaku s vysokou intenzitou kontaktu, takisto na ľudí stojacich na perónoch staníc.
   

Cieľové skupiny: väcšinou cestujúci za prácou, študenti, úradníci, rekreačný a nákupní cestujúci, prestupujúci na staniciach. Najvhodnejšie pre silnú imidžovú kampaň.

Predajné siete: 58 vlakových spojov denne 1 až 4 kusy samolepiek od typu vozňa - AEER, APEER, BEER, BPEER - segment voznov vyššej kategórie.